Program „Czyste Powietrze” pełny zmian

Od 2021 roku wchodzi ulepszony program „Czyste Powietrze”, który uwzględnia wycofanie dotacji na węglowe kotły, zwiększenie progów dochodowych oraz rozszerzenie listy urządzeń objętych dofinansowaniem. Więcej o zmianie w programie piszemy w niniejszym artykule.

Czym jest program „Czyste powietrze”?

Zanim przejdziemy do zmian, warto przypomnieć, czym jest program „Czyste Powietrze”. To program cechujący się dużą kompleksowością. Jego celem jest zmniejszenie oraz uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Za emisję zanieczyszczeń należy winić głównie kotły węglowe. Program jednak nie ogranicza się jedynie do wymiany starych kotłów. Program wyszczególnia kilka opcji, które umożliwiają wymianę urządzeń grzewczych, a także działania termomodernizacyjne. Program ukierunkowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych. Środki finansowe dla petentów są rozdzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma oddziały w każdym województwie. 

Trzy ważne zmiany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina, że zakup i montaż kotła węglowego w ramach programu czyste powietrze jest możliwy wyłącznie do końca tego roku. Dla petentów oznacza to, że będą musieli się pośpieszyć, ponieważ zostało im jedynie jeszcze kilka miesięcy. Co więcej, aby środki zostały zwrócone, trzeba wystawić fakturę lub dokument księgowy. Od 1 stycznia 2022 r. składanie wniosków o dofinansowanie na kotły węglowe nie będzie możliwe. Druga zmiana w programie dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania, który ukształtował się na poziomie 37 tysięcy złotych. Od lipca 2021 r. progi dochodowe dla gospodarstw domowych wynoszą: 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych. Aktualizacja programu również dotyczyła rozszerzenie listy urządzeń objętych dotacją. Petenci mogą składać od tego roku wnioski na kocioł napędzany pelletem. Należy zwrócić uwagę, że największe zainteresowanie ma pompa ciepła. Jak widać, czyste powietrze jest ważną sprawą dla obywateli. 

Recommended Articles